Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2019

violet-hill
2658 40ee 390
Reposted fromfelicka felicka viapodprzykrywka podprzykrywka
2841 c798 390

unitedbyblue:

this with a side of whiskey, please. taken in yosemite by @joelbear #bluemovement

Reposted fromwestwood westwood viapodprzykrywka podprzykrywka
violet-hill
2336 7941 390
Reposted fromcontigo contigo viabedezylawiecznie bedezylawiecznie
violet-hill
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
violet-hill
5367 3fb6 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafrenulum frenulum
violet-hill
violet-hill
I przyjdzie moment, w którym będziesz wdzięczny, że musiałeś przez to przejść.
— Eckhart Tolle
violet-hill
violet-hill
7448 badf 390
Reposted fromcontigo contigo viairbjarbirb irbjarbirb
violet-hill
“ Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on."

— ~ Nicholas Sparks 'Szczęściarz'
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viairbjarbirb irbjarbirb
violet-hill
2245 d643 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viairbjarbirb irbjarbirb

August 26 2019

violet-hill
3571 b36e 390
Reposted fromsoftboi softboi vialaters laters
violet-hill
– Tęsknisz za nim?
– Chwilami.
– Kiedy najbardziej?
– Kiedy jestem radosna i chciałabym się podzielić z nim tym szczęściem. Kiedy jestem smutna i chciałabym się do niego przytulić. Kiedy jestem zła i chciałabym mu opowiedzieć dlaczego. Kiedy zasypiam i łapię w dłonie piękne sny. Kiedy się budzę i patrzę w niebo. Kiedy…
– Czyli tęsknisz za nim wszystkimi chwilami?
– Tak. Tęsknię za nim wszystkimi chwilami.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viaMsChocolate MsChocolate

August 05 2019

8269 8c07 390
Reposted frombun bun viapodprzykrywka podprzykrywka
violet-hill
W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek poprzez rozmawianie, skończywszy na uprawianiu miłości. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.
Reposted fromyveee yveee viabodyinthegarden bodyinthegarden

July 10 2019

violet-hill
Spotykasz kogoś, zakochujesz się i masz nadzieję, że to właśnie ten ktoś jest tym jedynym. Aż nadchodzi moment, gdy trzeba się zdeklarować. Podjąć zobowiązanie i mieć nadzieję, że się nie pomyliłaś. 
— Rainbow Rowell, Linia serc

July 09 2019

violet-hill
Widok Neala nie zapierał Georgie tchu w piersi. Być może wręcz przeciwnie. Ale całkiem nieźle, a właściwie nawet bardzo dobrze było przebywać w pobliżu człowieka, który napełniał jej płuca powietrzem.  
— Rainbow Rowell, Linia serc

July 07 2019

violet-hill
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viachangecolour changecolour
violet-hill
7714 4870 390
Reposted fromsoftboi softboi viachangecolour changecolour
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl